Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων  (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) Αγωγής Σταδιοδρομίας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (Erasmus+, eTwinning κ.ά.) για το σχολικό έτος 2016-2017

Ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπ/σης κλάδων Γενικής Εκπ/σης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπ/κών σχ. έτους 2016-2017