Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσκληση σε Επιμορφωτική Συνάντηση – Βιωματικό εργαστήριο από το ΚΕΣΥΠ Σερρών

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών (Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού – ΚΕ.ΣΥ.Π.) διοργανώνει επιμορφωτική συνάντηση – βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Η βιωματική μάθηση στην εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού: Αναπτύσσοντας επιχειρηματικές δεξιότητες» την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016, η οποία απευθύνεται στους […]