Δελτίο Τύπου – Θεσμοθέτηση της Μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)

Η Δ.Δ.Ε. Σερρών ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τον Νόμο 4386/2016 προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της Μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.).

Πληροφορίες για τις ειδικότητες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της μαθητείας

Οι Ειδικότητες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της μαθητείας 2016-2017 είναι οι παρακάτω. Για μια πλήρη παρουσίαση της κάθε ειδικότητας, παρακαλώ επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων, Τεχνικός Οχημάτων, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, […]